• cleverland.vncoffee@gmail.com
  • 0966.650.599
  • 07:00–23:00

thông tin cleverland coffee

Giờ mở cửa

T2 - T6 : 7:30AM - 10:30PM

Thứ 7 - CN : 08:00AM - 010:00PM

Địa chỉ

Số 89 Ngô Kim Tài, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Hỗ trợ

Điện thoại: 0966.650.599

Email: cleverland.vncoffee@gmail.com

Liên hệ